Tài liệu về phương pháp xi mạ Crom

Tài liệu về phương pháp xi mạ Crom

Bài luận văn thiết kế mô hình tự động quy trình xi mạ Niken – Crom thu nhỏ trong phòng thí nghiệm, mục đích nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng và là tài liệu tham khảo cho anh chị.

Một tài liệu hay về phương pháp xi mạ Crom.

“Thiết kế tự động hóa pilot mạ Nikel – Crom”.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là: Kế thừa và phát huy mô hình thí nghiệm mạ Nikel-Crom của khoa Công nghệ hóa – thực phẩm, dưới tiêu chí chế tạo được mô hình cánh tay robot đơn giản nhất với chi phí thấp nhất nhưng mang lại hiệu quả cao nhất. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra nhiều ý tưởng cũng như sử dụng công nghệ phù hợp với giải pháp của đề tài.

Nội dung thực hiện của đề tài là lựa chọn các giải pháp cơ khí đơn giản, chính xác, ứng dụng điều khiển tự động vào mô hình mạ Nikel -Crom ứng dụng trong phòng thí nghiệm nhưng sát với các dây chuyền xi mạ trên thực tế.

Mục đích của đề tài là tự động động hóa quy trình mạ Nikel-Crom, với độ chính xác cao.

Ý nghĩa khoa học của đề tài là ứng dụng kỹ thuật cơ khí và tự động hóa vào quy trình mạ Nikel-Crom tiến hành thí nghiệm có thể quan sát quá trình xi mạ một cách thuận lợi nhất mà không phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

Tải tài liệu ở bên dưới

[sociallocker] https://micromet.com.vn/xi-ma-crom-tl.pdf[/sociallocker]

Ứng dụng thực tếxi mạ Crom phục hồi rulo, trục cán, ty ben, xi lanh thủy lực góp phần vào việc nâng cao chất lượng với công nghệ tự động các dây chuyền mạ Nikel- Crom.

 

 

Hotline: 090 150 1678
YÊU CẦU BÁO GIÁ