Trục lệch tâm

Quy phạm đạt cấp chính xác 12-10, độ nhám cấp 4-5

gia công trục lệch tâm
 

Gia công tiện trục lệch tâm, trục khủy.

Hoàn thiện Trục lêch tâm, trục khủy với phương pháp xi mạ crom cứng, cho độ cứng bề mặt trục lên đến 72 HRC.

truc lệch tâm

phục hồi truc lệch tâm

 

Chi tiết gia công của chúng tôi đảm bảo 4 yếu tố :

- Độ chính xác về kích thước.

-Độ chính xác về hình dáng hình học.

-Độ chính xác về vị trí tương quan. 

-Độ chính xác về chất lượng bề mặt chi tiết gia công.

Phục hồi trục lệch tâm: 

Trục được phục hồi bằng công nghệ mạ crôm cứng phủ bề kim loại, sau đó gia công để đạt kich thước, độ cứng và độ bóng theo yêu cầu kỹ thuật.

Độ chính xác về hình dáng hình học như độ côn, độ ô van của các trục nằm trong giới hạn 0,250,5 dung sai đường kính cổ trục.
Bảo đảm dung sai chiều dài mỗi bậc trục trong khoảng 0,050,2 mm.
Độ đảo của các cổ trục lắp ghép không vượt quá 0,010,03 mm.
Độ không song song của các rãnh then hay then hoa đối với tâm trục không vượt quá 0,01 mm trên 100mm chiều dài.

Độ nhám của các cổ trục lắp ghép đạt Ra = 1,25  1,16, của các mặt đầu Rz = 40  20 và bề mặt không lắp ghép Rz = 80  40.

 

Một số sản phẩm khác