Đồ gá cơ khí và Tự động hóa

Trong quá trinh chế tạo sản phẩm cơ khí người ta sử dụng nhiều loại công cụ lao động với kết cấu và tính năng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện hơn; nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất và hạ giá thành chê tạo sản phấm.

Link tải:

https://micromet.com.vn/do_ga_co_khi_va_tu_dong_hoa_0861_435.pdf

Hotline: 090 150 1678
YÊU CẦU BÁO GIÁ