Đặc điểm quá trình mạ Crom

So với các quá trình mạ khác, xi mạ Crom có những đặc điểm sau:

  1. Đa số dung dịch mạ đều kết tủa kim loại từ muối của nó, riêng quá trình xi mạ Crom lại kết tủa kim loại từ Axit Cromic, ngoài ra còn có các ion khác như SO4-2, SiF6-2 với một tỉ lệ nhất định thì Crom mới kết tủa được. Dung dịch mạ Crom ít nhạy cảm với các tạp chất kim loại.
  2. Chế độ mạ ( nhiệt độ, mật độ dòng điện) ảnh hưởng đến quá trình mạ nhạy hơn so với các quá trình khác. Chọn chế độ mạ thích hợp có thể cho lớp mạ bóng mà không cần phải dùng chất làm bóng. Mật độ dòng điện tối thiểu để được lớp mạ Crom lớn gấp hàng chục lần quá trình mạ khác.
  3. Khả năng phân bố của dung dịch mạ Crom kém, những chi tiết phức tạp phải dùng phương pháp thao tác đặc biệt mới được lớp mạ có độ dày đồng đều.
  4. Mạ Crom dùng Anode là chì, không dùng Crom bởi vì Crom rất giòn, khó chế tạo thành Anode, tốc độ tan của Crom rất nhanh, vượt quá tốc độ mạ, ngoài ra còn hoà tan thành Cr3+, làm dung dịch không ổn định.

Hotline: 090 150 1678
YÊU CẦU BÁO GIÁ